Ny login-metode for studerende.

Uddannelsesinstitutioner får sin egen platform

Indtil nu har vi kørt med den samme løsning til alle brugere, men vi ser et stigende behov for at tilpasse vores løsninger alt efter målgruppen og brugssituationen. Derfor vil vi i første omgang give uddannelsesinstitutionerne sin egen platform for anvisninger.  

For brugerne vil alt ligne sig selv når man kommer ind på www.anvisninger.dk, men login-metode vil være anderledes for studerende og uddannelsesinstitutionerne. Ved at flytte alle uddannelsesinstitutionerne over på sin egen platform vil vi kunne give unikke løsninger til både uddannelsesinstitutionerne og de øvrige brugere på anvisninger.dk.  

De nye tiltag er kun starten. Men vi er godt i gang. Og selvom formålet med at højne kvaliteten i dansk byggeri kræver en flerstrenget indsats på tværs af branchen, så er vi overbeviste om, at hvis flere anvender anvisningerne gør det en betydelig forskel.


Hvis der skulle være nogen spørgsmål til ændringerne for de studerende, kan vi kontaktes via formularen "kontakt" på forsiden.

Log ind her som studerende: https://edu.anvisninger.dk/log-ind