Nye anvisninger om håndtering af fugt.

Fugtrelaterede byggeskader koster hvert år vores klima, samfund og byggebranche dyrt.

Faktisk stammer over halvdelen af alle byggeskader fra fugtproblemer 💧


SBI-anvisningerne 277, 278 og 279 - er vores nyeste udgivelser indenfor området, og er ikke kun en opdatering af den viden, vi allerede har; de udvider også betydeligt vores forståelse og tilgang til håndtering af fugt i byggeprojekter. Fra detaljeret indsigt i forebyggelse, til praktiske checklister for projektering og udførelse, bidrager de 3 fugtanvisninger med værktøjer, der er brugbare for alle i branchen 🔨


I anvisning 277 bliver du introduceret til luftfugtighed, materialernes fugtligevægtstilstand og beregning af fugttransport. Hensigten med denne udgivelse er bl.a. at gøre læseren i stand til at bedømme og foreslå udbedringer af fugtskader i byggeriet. Anvisningen skal ydermere medvirke til at sikre mod fugtskader i nybyggeri og ved renovering af eksisterende bygninger 🏡 Anvisningen kan anvendes af både projekterende, rådgivende og udførende i byggeriet.


Anvisning 278 indeholder fx. konkrete hjælpemidler til alle faser af et byggeprojekt og henviser bl.a. til et værktøj der kan beregne de økonomiske konsekvenser ved anvendelsen af overdækninger under byggefasen. Dette er guld værd for enhver byggeprojektleder, der ønsker at minimere risikoen for fugtskader og dermed undgå de økonomiske og tidsmæssige omkostninger, de medfører.Anvisning 279 om udformning af bygningsdele kan reducere det store antal af omfattende og kostbare skader, der opstår hvert år som følge af forkert udformede bygningsdele. Anvisningen skal medvirke til at gøre vore bygninger mere fugtsikre – både ved nybyggeri og ved renovering af eksisterende bygninger. Anvisningen er udformet, så den kan være en hjælp til både projekterende og udførende.

For at få adgang til anvisningerne kan du besøge Anvisninger.dk og læse dem online, ellers kan du finde dem i fysisk format på Akademisk Forlag.