ConTech Magasinet 2024

Digital vidensplatform er en håndsrækning til hele byggebranchen

BUILD har lanceret første udgave af en digital vidensplatform, der rækker ud til hele byggebranchen, såvel teknologileverandører som virksomheder. Målet er at højne kvaliteten i byggeriet og minimere antallet af fejl og mangler samt reducere spild.

Af Henrik Malmgreen

"Vores mål er at højnekvaliteten og minimere antallet af fejl, mangler og spild. Derved nedbringer vi både materialeforbruget, tidsforbruget og CO2-aftrykket. Med en ny digital platform og nye digitale formater kan vi nå hele byggebranchen meget hurtigere."
Kristoffer Soelberg, Leder af innovation og impact på BUILD, institut forByggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet.

Når vi spørger i byggebranchen, er SBI-anvisningerne den mest kendte kilde til byggeteknik. Udfordringen er blot, at antallet af brugere er forholdsvis begrænset set ud fra det potentiale, som branchen rummer. Det ønsker vi at løfte gennem lanceringen af en ny, digital platform." Det siger Kristoffer Soelberg, der er teamleder for Byggeri, By og Miljø ved BUILD.Gennem de seneste 75 år har SBi-anvisningerne, der idag drives af BUILD som et institut under Aalborg Universitet, været det forskningsfaglige fundament for ikke barekvalitet, men god og solid dansk byggeskik. Over årene erder opsamlet mængder af viden i bogform. Viden der i dag også kan rekvireres som PDF-filer, men den distributions form lever ikke op til dagens krav om hastighed, tilgængelighed og søgbarhed.

Adgang til viden enkelt og hurtigt

”Flere analyser peger på at mellem 10 – 30 pct. af branchens omsætning går til spilde, hvilket løber op i milliarderhvert år. Det blev underbygget i en BUILD rapport fra 2021,der viste at branchen ikke er blevet bedre til at mindske spild igennem 15 år. Faktisk går det i den forkerte retning. Det siger sig selv, at hvis tingene gøres rigtigt første gang, minimeres risikoen for spild både materiale-, tids- og ressourcespild, så i dag hvor fokus er rettet mod at gøre byggerietmere bæredygtigt, er det vigtigt, at den nødvendige viden er tilgængelig hurtigt og enkelt. Det skal teknologi hjælpe til med,” siger Kristoffer Soelberg.

Det handler med andre ord om at styrke kendskab og tilgængelighed til samt brugen af Alment Teknisk Fælleseje, der er et sæt redskaber inden for kvalitetssikringsskik. De omfatter summen af praktiske erfaringer, faglitteratur, undersøgelsesteknikker og rutiner på de enkelte tekniskeområder, herunder BYG-ERFA’s erfaringsblade og SBi-anvisningerne, der er udviklet i samarbejde med brancheaktører på et forsknings- og erfaringsmæssigt grundlag.

Antallet af brugere er stigende

Siden BUILD åbnede op for første del af den digitale transformation og siden har lanceret digitale formater, der gør det muligt bruge anvisninger på tværs af platforme og søge på tværs af anvisninger, er antallet af brugere ifølge Kristoffer Soelberg vokset markant. Det indikerer, at man nu kan opfylde krav, der ikke blot har været savnet i byggebranchen, men også er forudsætningen for at styrke anvendelsen af SBi-anvisningerne."I stedet for bøger eller PDF-filer fødes vores anvisninger nu på en ægte, digital platform, som både gør processerne lettere og gør det enkelt at vedligeholde samt opdatere indholdet så snart, ny viden bliver aktuel. Det har vi ikke haft mulighed for før,” uddyber Kristoffer Soelberg. Han understreger desuden vigtigheden af, at dette sker i samspil med hele byggebranchens værdikæde.

Fundament for kunstig intelligens

Byggebranchen er ofte blevet beskyldt for at være silo opdelt, og sandt er det da også, at formidling af viden på tværs af faglige kompetencer ikke altid er eller har væretlige let. Derfor pointerer Kristoffer Soelberg nødvendigheden af en digital infrastruktur, der skal være åben mod omverdenen og i princippet være i stand til at give adgang til alle aktører i byggebranchen gennem implementering af et API (Application Programming Interface)."Vi er kun lige begyndt, og vores ambition er at gøre det muligt at søge viden via chatrobotter, og der er ikke nogen tvivl om, at kunstig intelligens vil blive en væsentlig bestanddel af vores platform. Der er masser af viden opsamlet og endnu mere er på vej, og derfor er det er vigtigt at kunneopfylde brugernes krav til den hastighed og tilgængelig, uanset om der søges fra kontoret eller på byggepladsen,” forklarer Kristoffer Soelberg.

En håndsrækning til hele branchen

Han pointerer, at den viden, som distribueres via den nye platform fra BUILD, fortsat skal være uvildig og uafhængig af kommercielle interesser, men han har intet imod, at f.eks.teknologileverandører får mulighed for at giver brugerne adgang via deres brugerflade. Tværtimod. Visionen for den nye platform skal i hans optik fungere som en håndsrækning til hele byggebranchens vidensbaserede økosystem. ”Vi kan linke til andres indhold, og andre kan linke til os, og jeg kunne da godt tænke mig, at vi kan ligge som et ikon i de projektværktøjer, der anvendes i byggebranchen, ligesom vi gerne giver såvel rådgivende som projekterende og udførende virksomheder mulighed for at deres medarbejdere kan søge information blot gennem et klik med musen. Blandt andet fordi spild i byggebranchen stadig koster samfundet milliarder,” slutter Kristoffer Soelberg.

Et godt eksempel på, hvordan viden kan gøres tilgængelig i forskellige platforme og i software, er i Molio Byggedata, hvor der arbejdes på et intensiveret samarbejde med BUILD om digital adgang og anvendelse af SBI-anvisninger. Helt konkret udvikler Molio Byggedata på en kunstigintelligens service, der skal forbedre tilgængeligheden af byggeriets mange tekniske forskrifter. Dette som en del af et projekt initieret af ConTech Lab.

For at læse ConTech magasinet kan du klikke på linket her